Wen Shugang, Chairman of China Huaneng Corporation